Grupės įmonės:
Einamasis akcijų ABC Data SA (ABC) kursas:

Teisinė informacija

Interneto svetainės ABC Data naudojimosi taisyklės ir sąlygos

​Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs sutinkate su ABC Data svetainės naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.


Bendrosios nuostatos

Išimtinė nuosavybės teisė priklauso ABC Data S.A., buveinės adresas Varšuva, Daniszewska g. 14, 03-230 Varšuva, Valstybės Teisminio Registro XIII Ūkio Skyriaus [Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] įrašyta į Varšuvos apygardos teismo Valstybės Teisminio Registro [Krajowy Rejestr Sądowy] verslininkų registrą, ,numeriu KRS 0000287132, PVM mokėtojo kodas [NIP] 524-26-17-178, įstatinis bendrovės kapitalas 125.266.899 PLN visiškai apmokėtas (toliau „ABC Data”).

Autorių teisės

Šioje interneto svetainėje patalpinta medžiaga, įskaitant (bet neapsiribojant) teisę į prekybinius simbolius [ang. service mark], prekių ženklus, grafinius ženklus (logotipus), interneto svetainių adresus, prekių pavadinimus, nuotraukas, informaciją ir kt. (toliau „medžiaga”) ir autorių teisės priklauso ABC Data, arba savininkams, kurie sutiko, kad šioje svetainėje būtų patalpinta ši medžiaga. Ši interneto svetainė bei medžiaga yra saugomos tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų. Naudotis ABC Data nuosavybės teise priklausančia medžiaga yra leidžiama tiktai asmeniniais ir nekomerciniais tikslais nustatytus pagal teisės aktus, su sąlyga, kad medžiaga nebus keičiama ir bus palikti autorių teises žymintys ženklai, be to toks panaudojimas neturi pakenkti ABC Data interesams. Naudojimasis medžiaga nereiškia, kad naudotojas įgyja intelektinės nuosavybės teises į medžiagą. Medžiagų patalpintų savininkui sutikus šioje interneto svetainėje naudojimosi sąlygas nustato jų savininkai. Be išankstinio rašytinio ABC Data arba subjekto, kuriam priklauso autorių teisės, leidimo draudžiama, įskaitant, bet neapsiribuojant, kopijuoti, keisti, pristatyti, transliuoti, platinti bet kokiu būdu bei naudotis medžiaga ar jos dalimi.

Internetinės svetainės turinys

Jokia šioje internetinėje svetainėje patalpinta medžiaga nesudaro jokio pareiškimo ar garantijos. Taip pat nėra ji pasiūlymas teisės aktų prasme ir yra tiktai informacinio pobūdžio. AABC Data nesuteikia jokių garantijų – nei tiesioginių, nei numanomų – dėl medžiagos, įskaitant (bet neapsiribojant) garantijų dėl prekybos vertės, tinkamumo apsibrėžtam tikslui, nuosavybės teisių, atitikimo teisės aktams. ABC Data negarantuoja, kad medžiaga yra tiksli, bei kad joje nėra klaidų. Naudotojas naudojasi šia internetine svetaine ir medžiaga savo rizika. ABC Data pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti medžiagą.

Atsakomybės apribojimas

ABC Data, nei įmonės sudarančios ABC Data Grupę, jos darbuotojai, prekybos partneriai arba tiekėjai jokiu būdu neatsako už bet kokią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, už tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, moralinę, neturtinę, pajamų praradimą ar kitą, neatsižvelgiant į reikalavimo pagrindą, patirtą dėl naudojimosi arba dėl to, kad neturėjo galimybės naudotis, šia interneto svetaine arba joje patalpintą medžiagą, taip pat dėl kompiuterinių virusų arba panašaus pobūdžio kitų programų (aplikacijų), kurios gali trukdyti naudotojo turimų elektroninių įrenginių tinkamam veikimui, net tuo atveju, kai ABC Datai buvo pranešta apie tokios žalos atsiradimo galimybę.

Kitų interneto puslapių/ paslaugų portalų nuorodos

Šioje svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitus paslaugų portalus/svetaines, kurie yra administruojami įmonių, esančių ABC Data Grupės nariais. Šių paslaugų portalų/svetainių naudojimo taisyklės ir sąlygos yra nurodytos šiuose paslaugų portaluose/svetainėse. Šioje svetainėje taip pat yra pateiktos nuorodos į kitus paslaugų portalus/svetaines, kurie yra administruojami trečiųjų asmenų. ABC Data jokiu būdu neatsako už šių paslaugų portalų/svetainių turinį. Šios interneto svetainės naudotojai naudojasi šiomis nuorodomis savo rizika.

Baigiamosios nuostatos

Interneto svetainės ABC Data naudojimosi taisyklėms ir sąlygoms taikomi Lenkijos Respublikos teisės aktai. ABC Data pasilieka teisę keisti šias taisykles ir sąlygas bet kada be išankstinio pranešimo apie tai.