Grupės įmonės:
Einamasis akcijų ABC Data SA (ABC) kursas:

Bendradarbiavimo sąlygos


Bendri kontaktai

UAB “ABC Data Lietuva”

Baltų pr. 40,
LT- 48196 Kaunas, Lietuva

T:+370 37 776655
F:+370 5 259 60 61
El-paštas: informacija@abcdata.eu
www.abcdata.lt

Įmonės kodas: 3025 44758
PVM mokėtojo kodas: LT100005615017

Bendradarbiavimo sąlygos
 1. Siekdama palengvinti atsiskaitymus pagal atliekamus sandorius, ABC Data gali pasiūlyti kredito formą, t.y. atidėto termino mokėjimą. Kredito dydis ir terminas nustatomi individualiai. Suinteresuoti klientai kviečiami susipažinti su sąlygomis ir taisyklėmis, pagal kurias jie gali gauti įmonės ABC Data kreditą.
 2. ABC Data siūlo klientams pristatyti jų įsigytas prekes per bendradarbiaujančią su įmone kurjerių tarnybą DPD.
 3. Transportavimo išlaidų apskaičiavimo taisyklės (klientams su kredito limitu):

  a. Transportavimo mokestis priklauso nuo sąskaitų faktūrų sumos – sąskaitos išrašytos vieną dieną su vienu prekių pristatymo adresu. Perkant licencijas elektroniniu būdu, sąskaitos neskaičiuojama prie bendros sumos.

  b. Jeigu sąskaitų faktūrų suma neto, paskaičiuota pagal 3a punkto taisykles, yra didesnė nei 290 EUR, mokestis už visas siuntas (konkrečiai prekių pristatymo vietai), sudaro 2.9 EUR neto,neto, nepriklausomai nuo pakuočių ir išrašytų sąskaitų skaičiaus (didelių gabaritų prekių transportavimui taikomos 5-me punkte nustatytos sąlygos).

  c. Jeigu sąskaitų faktūrų suma neto, nustatyta vadovaujantis 3a punktu, yra tam tikrą dieną mažesnė nei 290 EUR (konkrečiai prekių pristatymo vietai), klientui už transportavimą nustatomas 6 EUR mokestis (netaikoma mokesčiams už didelių gabaritų prekes, kurioms taikomos 5-ame punkte nustatytos sąlygos).

  d. Šiuo būdu apskaičiuotiems transportavimo išlaidoms vieną kartą per mėnesį išrašoma sąskaita faktūra, kurioje nurodomos dienos, už kurias buvo priskaičiuoti šie mokesčiai bei mokesčių dydis už konkrečią dieną. e. 3d  punkte minima sąskaita faktūra, kurioje nurodomas ABC Data klientui nustatytas mokėjimo terminas, vieną kartą per mėnesį siunčiama klientui paštu.
 4. Transportavimo išlaidų apskaičiavimo taisyklės (klientams, neturintiems kredito limito): a. Klientams, kurie sumoka grynais prekių pristatymo metu (prekių pristatymas su išperkamuoju mokesčiu), už transportavimą taikomas 6 EUR neto mokestis (jei sąskaitos faktūros suma neto yra mažesnė nei 290 EUR neto) arba 2.9 EUR neto mokestis (jei sąskaitos faktūros suma neto yra didesnė nei 290 EUR neto) už pateiktą (-us) užsakymą (-us) (ši sąlyga netaikoma mokesčiams už didelių gabaritų prekes, kurioms taikomos 5-ame punkte nustatytos sąlygos) ir papildomas 2 EUR mokestis už grynųjų pinigų paėmimą pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą. Mokestis įtraukiamas į sąskaitą faktūrą, išrašytą už užsakymo įvykdymą. b. Išankstinio mokėjimo atveju (išankstinės (proforma) sąskaitos faktūros atveju) į išankstinės sąskaitos faktūros sumą įskaičiuojamas 6 EUR dydžio transportavimo mokestis (jei išankstinės sąskaitos faktūros suma mažesnė nei 290 EUR) arba 2.9 EUR neto mokestis (jei sąskaitos faktūros suma neto yra didesnė nei 290 neto). Ši sąlyga netaikoma mokesčiams už didelių gabaritų prekes, kurioms taikomos 5-ame punkte nustatytos sąlygos. c. Prie užsakymų kurių vertė (suma) bus mažesnė nei 15 EUR, papildomai bus paskaičiuotas 1 EUR neto mokestis.
 5. Prekių, pažymėtų Interneto pardavimų sistemoje InterLink kaip didelių gabaritų, transportavimo išlaidos sudaro 22 EUR neto už kiekvieną prekės vienetą. Prekių, kurioms pervežti reikalingas specialus transportas, transportavimo išlaidos nustatomos individualiai.
 6. Tuo atveju, jei prekes pristatomos adresu, kuris buvo suderintas su prekiautoju užsakymo pateikimo metu, taip pat, jei prekių pristatymo adresas pasikeitė pateikus užsakymą, taikomas papildomas 2.9 EUR neto mokestis.
 7. Dažniausiai užsakymas pateikiamas per prekių pardavimo sistemą InterLink (www.interlink.abcdata.lt.). Tuo atveju, jeigu prekių pardavimo sistema InterLink yra neprieinama, taip pat kitais, su ABC Data suderintais atvejais, asmuo, įgaliotas teikti užsakymus, gali juos pateikti raštu, elektroniniu paštu ir faksu, tačiau tokiu būdu pateiktiems užsakymams bus taikomos prekių pardavimo taisyklės, galiojančios parduodant prekes per prekių pardavimo sistemą InterLink.
 8. Laikoma, kad užsakymas, pateiktas per prekių pardavimo sistemą InterLink, buvo pateiktas raštu.
 9. ABC Data dės visas pastangas, kad prekės, užsakytos darbo dienomis iki 16:00 valandos, būtų išsiųstos dar tą pačią dieną.
 10. Ekspeditoriai užtikrina, kad jie dės visas pastangas, kad siuntos būtų pristatytos kitą darbo dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) iki 17:00 valandos tuo atveju, jei prekės bus išsiųstos iš Varšuvoje (Lenkija) esančio sandėlio. Prekės iš Sosnoviče (Lenkija) įsikūrusio sandėlio bus pristatytos kitą darbo dieną.
 11. Prekių grąžinimas galimas tik užregistravus grąžinimą ir ABC Data patvirtinus per prekių pardavimo sistemą InterLink grąžinimo galimybę. Tokiu atveju ABC Data priskaičiuos klientui prekių grąžinimo paslaugos mokestį, kiekvienu atveju nustatoma individuali suma už grąžinimą, tačiau ne mažiau nei 10% grąžinamos prekės vertės. Prekės, sugrąžintos nesuderinus jų grąžinimo ir negavus patvirtinimo per prekių pardavimo sistemą InterLink nebus priimamos.
 12. Pretenzijų priėmimo taisyklės išdėstytos dokumente „Bendros reklamacijų nagrinėjimo taisyklės”, su kuriuomis galima susipažinti ABC Data Interneto tinklapyje www.abcdata.lt.
 13. Kad klientams būtų lengviau ir patogiau  priimti sprendimus dėl prekių įsigijimo, įmonė ABC Data siekia plėsti informaciją apie prekių kainas ir galimybes jas įsigyti iš sandėlių. ABC Data kviečia naudotis Interneto tinklapiu www.interlink.abcdata.lt, kuriame pateikiama einamoji informacija apie kainas, prekių įsigijimo galimybes ir per kurį galima tiesiogiai pateikti užsakymus. Norėdamas prisijungti prie šios prekių pardavimo Intenetu sistemos InterLink dalies, klientas turi užsiregistruoti kaip naudotojas. Šiam tikslui jis turi užpildyti registracijos blanką „Registruoti naują vartotoją”, kurį galimą rasti tinklapyje www.interlink.abcdata.lt.

 

Kontaktams su klientu palaikyti įmonė ABC Data naudojasi duomenimis, pateiktais blanke „Tiekėjo duomenys”, kuris pridedamas prie tiekėjo sutarties. ABC Data prašo tiksliai užpildyti šį blanką, o ypač tiksliai nurodyti faksų ir telefonų numerius bei tinkamu būdu informuoti įmonę apie visus blanke „Tiekėjo duomenys” nurodytų duomenų pasikeitimus. Dėka to klientai gaus daugiau juos dominančios informacijos. Aukščiau nurodytos informacijos dėka prekių įsigijimas iš ABC Data įmonės bus patogus ir malonus.

Tiekimo sutartis

Norėdami pasirašyti tiekimo sutartį  reikia užpildyti internetinės registacijos formą, kurią Jūs rasite čia:

http://interlink.abcdata.lt/